De Zorgcoöperatie voert op verzoek van de gemeente de registratie van de aangemelde Mantelzorgers uit. Hierbij  zijn echter enkele aanpassingen nodig. Daarover de volgende informatie:

Omdat er slechts één mantelzorger per zorgvrager geregistreerd gaat worden is deze mantelzorger tevens de contactpersoon voor alle informatie van en naar de gemeente en de Zorgcoöperatie. Deze contactpersoon kan dus het mantelzorgcompliment aanvragen en informeert zijn/haar medemantelzorgers  over de andere activiteiten (ontspanningsactiviteiten en Mantelzorgcafés). Want hierbij zijn ook de mantelzorgers welkom die, samen met de mantelzorger die als contactpersoon staat geregistreerd, de mantelzorg verlenen.

Het is ook noodzakelijk dat de naam en  het adres van de zorgvrager wordt geregistreerd. Bij de nieuwe aanmeldingen is daarmee al begonnen.  

Over dit alles ontvangen de nu reeds geregistreerde mantelzorgers  nog persoonlijk bericht.

 

Meld u aan voor het Mantelzorgcompliment 2021!
Ook dit jaar reiken we weer het mantelzorgcompliment uit in Landerd. Het mantelzorgcompliment zullen we opnieuw in de vorm van een waardebon uitgeven. En ook in 2021 werken we hiervoor samen met de zorgcoöperaties.

Wie mag een mantelzorgcompliment aanvragen?
De aanvraag van het mantelzorgcompliment gaat dit jaar iets anders dan vorig jaar. Voorgaande jaren kregen alleen mantelzorgers die in Landerd wonen een mantelzorgcompliment. Nu mogen alle mantelzorgers een aanvraag doen als zij zorgen voor een inwoner van de gemeente Landerd. Daardoor vallen minder mantelzorgers ‘tussen wal en schip’. We nemen hiermee namelijk de werkwijze van omringende gemeenten over.


Voorwaarden
Voor het mantelzorgcompliment 2021 gelden de volgende voorwaarden:

  • De mantelzorg is onbetaald, bovengebruikelijk en langdurig.
  • De zorg is voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dit kan een partner, ouder, kind zijn of een ander familielid, een buur, vriend of kennis.
  • De zorgvrager woont in de gemeente Landerd.
  • De mantelzorger is 24 jaar of ouder.

We gaan voor jongere mantelzorgers tot en met 23 jaar op een andere, passende manier het mantelzorgcompliment uitreiken.

 

Hoe vraagt u het Mantelzorgcompliment aan.
Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd door de mantelzorger of door de zorgvrager zelf. U stuurt hiervoor een mail naar de zorgcoöperatie van het dorp waar de zorg wordt verleend:

Zet in deze mail naam en adres van de zorgvrager, én naam, adres en geboortejaar van de mantelzorger. Per zorgvrager kan maar één mantelzorgcompliment worden aangevraagd.

 

Aanvragen kan nog tot 1 oktober 2021.
LET OP: mantelzorgers die bij de zorgcoöperaties geregistreerd staan, zullen door de zorgcoöperaties worden benaderd. U hoeft dan niet zelf een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2021 in te dienen.

 

 

Nieuws

Kalender